Mar, 31 2021   |   Plakaty

Amerykańskie plakaty propagandowe

Cornelia

Farmerzy stawiający czoła wrogowi, komiksowe postaci i gadające zwierzęta. W odróżnieniu od plakatów rosyjskich, utrzymanych w duchu realizmu socjalistycznego, amerykańskie plakaty propagandowe potrafiły zaskakiwać formą przekazu.

Pomimo różnic ideologicznych, zarówno sowieckie, jak i amerykańskie plakaty propagandowe miały realizować te same cele. Plakaty miały trafiać do świadomości masowego odbiorcy bez względu na jego pochodzenie czy wykształcenie, poprzez wykorzystanie bodźców wzrokowych. Wykorzystywano dwa zasadnicze elementy, czyli grafikę oraz tekst. Do projektowania plakatów zatrudniano częstokroć profesjonalnych grafików i artystów, stąd wiele z nich cechują wysokie walory estetyczne. Jednakże podobnie jak w przypadku plakatów rosyjskich, ich znaczenie zmalało po upowszechnieniu się telewizji.

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Zjednoczeni Zwyciężymy 

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Witamina V jak Viktoria

 

Motywy wykorzystywane w amerykańskich plakatach propagandowych

Podobnie jak przypadku plakatów propagandowych w ZSRR, amerykańska propaganda przedstawiała wojnę jako walkę dobra ze złem. Taki zabieg miał na celu zmobilizowanie obywateli do przystąpienia do wojska. Propaganda amerykańska nie była jednak wolna od manipulacji. Amerykanie w swoim przekazie przeceniali możliwości bombardowania precyzyjnego, wyolbrzymiając jego celność.

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Chcemy Twoich Odpadów Kuchennych

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Walka Z Głodem

 

W bajkach i komiksach przedstawiano przywódców Osi jako karykaturalne, komiksowe postaci, nie-ludzi, którym czoła stawiały znani nam do dziś bohaterowie tacy jak Królik Bugs. Taki przekaz dehumanizował wroga i pozwalał wykreować w podświadomości odbiorcy przeświadczenie, że żołnierz wrogiej armii to zło wcielone, a nie człowiek, który jedynie przypadkiem znalazł się po drugiej stronie linii frontu.

Propaganda antyniemiecka i antyjapońska

Atak wojsk Japońskich na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, spowodował, że Stany Zjednoczone zerwały z polityką izolacjonistyczną i wzięły czynny udział w II wojnie światowej. Główne działania wojenne przebiegały w Europie i na Pacyfiku. Stany Zjednoczone, zdając sobie sprawę, że sukces wojenny to nie tylko wynik odpowiedniej taktyki przeprowadzonych działań zbrojnych, ale również szereg działań propagandy rządowej angażujących obywateli przebywających zarówno na froncie wojennym, jak i na froncie domowym, aktywizowały swoich obywateli do wspierania wojny W okresie II wojny światowej amerykańskie plakaty propagandowe szczególnie uwzględniały front wewnętrzny, kształtując postawy obywateli, które zachowały się w mniejszym lub większym stopniu do dziś, takich chociażby jak niemarnowanie jedzenia.

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Następna Japonia

Ta wielowymiarowa edukacja wojenna, nieskupiająca się jedynie na samych walkach między wojskami, kształtowała świadomość społeczną dotyczącą równouprawnienia płci czy ekonomii. Część z plakatów starała się przedstawić zagrożenie płynące ze strony państw Osi i totalitarnych rządów, kolejne zachęcały obywateli by wesprzeć finansowo wojsko lub wymuszały na odbiorcy poczucie winy za niepodejmowanie działań mających poprawić sytuację żołnierzy na froncie. Istotnym aspektem dla rządu amerykańskiego było uzyskanie społecznego poparcia dla działań wojennych (a przypominamy, że Stany Zjednoczone przystąpiły oficjalnie do II wojny światowej dość późno, stąd i nastroje społeczne niekoniecznie wykazywały poparcie dla tej decyzji), dlatego też głównym celem propagandy było kreowanie uczuć jedności narodowej i idealizacja działań wojennych.

Siła kobiet

Dużą część plakatów amerykańskich stanowiły plakaty zachęcające kobiety do aktywnego wspierania działań wojennych. Rozpoczęto duże kampanie, mające zmobilizować kobiety do podjęcia pracy oraz przekonać mężów, że jest to właściwe zachowanie. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o okresie, gdy prawa kobiet raczkowały, a zarabianie na utrzymanie rodziny było domeną mężczyzn. Jednak nie łudźmy się, że takie działania były spowodowane jedynie chęcią umożliwienia kobietom realizacji się poprzez inne formy aktywności niż wychowywanie potomstwa. Sytuacja wojenna znacząco wpłynęła na niedobór pracowników sektora przemysłowego czy rolnego, powodując ogromne niedobory pracowników. Propaganda celowała więc głównie w gospodynie domowe, bo to w nich upatrywano nowe źródło siły roboczej.

amerykanskie plakaty propagandowe
Plakat Pomóż Amerykański Synom Wygrać

Plakaty propagandowe przedstawiające silne i niezależne kobiety, wspierające swoich mężów w wysiłkach wojennych, przyczyniły się do wzrostu liczby pracujących kobiet o 15%, a kobiety szybko stały się głównym tematem w mediach propagandowych i najważniejszymi postaciami odgrywającymi niebagatelną rolę na froncie wewnętrznym.

W naszej galerii znajdziesz wiele plakatów propagandowych z okresu I i II wojny światowej.


Mogą Cię również zainteresować:

Sowiecki plakat propagandowy

Cechy ekspresjonizmu i impresjonizmu w malarstwie - artyści, plakaty, sztuka